Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

 

ZMIANA OŚRODKA WŁADZY

Zmiana ośrodka władzy, o której mowa, ma cha­rakter zamaskowany, ponieważ — jak niegdyś w przypadku ziemi — ludzie wyobrażają sobie, że pozycja kapitału jest niewzruszona. To, że władza mogłaby przejść gdzie indziej, wydaje się sprzecz­ne z naturą rzeczy, a ci, którzy twierdzą, że to już się stało, wydają się ulegać niepoważnemu nowin- karstwu. Zmiana ośrodka władzy ma charakter ukryty dlatego, że nie przeszła ona w ręce właści­cieli żadnego z czynników produkcji uznawanych w konwencjonalnej pedagogice ekonomicznej. Nie przeszła ona w ręce ludzi pracy. Pracobiorcy zdo­byli pewien wpływ na wysokość swego wynagro­dzenia i na zmianę warunków pracy, ale nie mają żadnego wpływu na samo przedsiębiorstwo. Siła robocza jest wciąż w nadmiarze.

WIELKIE OSZCZĘDNOŚCI

Jeśli nazbyt wiel­kie oszczędności zostają nie zużyte, to pierwszym tego rezultatem jest bezrobocie; jeśli natomiast się je wykorzystuje, to jednym z tego skutków jest zastępowanie siły roboczej niewykwalifikowanej i o przeciętnych kwalifikacjach przez mechanizację procesów produkcji. W ten sposób robotnicy nie­wykwalifikowani i pracownicy o konwencjonal­nych kwalifikacjach cierpią razem z kapitalistą wskutek obfitości kapitału.Władza nie przeszła również w ręce klasycznego przedsiębiorcy, jednostki, która niegdyś wykorzy­stywała swój dostęp do kapitału w tym celu, by powiązać go z innymi czynnikami produkcji. Jest to postać, której znaczenie w systemie przemysło­wym stopniowo zanika.