Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

 

OGROMNE MOŻLIWOŚCI

Toscani docenia ogromne możliwości oddziaływania różnych form reklamy na współczesnego człowieka, traktuje ją jako ważną część sztuki, kultury XX w. oraz wierzy w jej potencjał jako potężnej formy społecznego i międzykulturowego komunikowania — uważa ten obszar za nie w pełni wykorzystany. Jego zdaniem reklama, równolegle z realizowaniem swych pierwotnych, komercyjnych celów, może i powinna uczestniczyć w swoistej globalnej edukacji, przeciwstawiać się nietolerancji, agresji, totalitaryzmowi, wojnie, uwrażliwiać sytych i zadowolonych ze swego bytu na rozgrywające się tak naprawdę obok nich ludzkie tragedie — działać w kierunku międzykulturowego poznania i zbliżenia.

EWOLUCJA REKLAMY PRASOWEJ

Wracając do historii reklamy, pragnę podkreślić, że pierwszy okres jej rozwoju związany jest z rynkiem prasowym. Najpierw funkcjonowała ona w popularnych, rozrywkowo-sensacyjnych gazetach, później zadomowiła się w wysokonakładowych, adresowanych do masowego czytelnika ilustrowanych magazynach typu „Look” czy „Life”, przedstawianych przez krytykę kultury masowej jako egzemplifikacje zjawiska homogenizacji kultury. Wydawnictwa te były często finansowane i sterowane przez rynkowych potentatów wywodzących się z branż całkiem innych niż prasowa. Ewolucja reklamy prasowej od połowy lat siedemdziesiątych poszła mniej więcej w następujących kierunkach:  Magazyny masowe poczęły tracić na znaczeniu, ustępując miejsca periodykom kierowanym do węższych grup odbiorców, wyodrębnionych ze względu na zainteresowania, hobby, miejsce zamieszkania (prasa lokalna) itd.

REKLAMA RADIOWA

Reklama radiowa największe triumfy święciła w USA, gdzie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych zaczęły powstawać olbrzymie korporacje radiowe (NBC i CBS), które skomercjalizowały radio, tworząc masowe, dysponujące wielkim zasięgiem stacje. Gwałtowny rozwój telewizji sprawił, że w latach sześćdziesiątych radio zostało „zdetronizowane” i utraciło swą pozycję wiodącego, masowego medium, oddając wraz z nią ogromne wpływy z reklam.Ostatnio radio i reklama radiowa zdaje się przeżywać renesans, także w Polsce, ale jest to inne radio: dynamiczne, nowoczesne, chcące pozyskać głównie młodego, aktywnego i przedsiębiorczego odbiorcę.Największe możliwości otworzyły się przed twórcami reklam wraz z synchronizacją obrazu i dźwięku najpierw na ekranie kinowym.

ZAREJESTROWANY MATERIAŁ

Jak pisze S. Kuśmierski: „film reklamowy został wymyślony przez J. Mienera pod koniec lat dwudziestych. Miener wprowadził w kilku największych kinach Paryża przed właściwym seansem krótkie wstawki filmowe, reklamujące przeważnie kosmetyki”. Powszechnie uważa się, że dużą inspiracją dla twórców reklamy audiowizualnej była i jest twórczość Walta Disneya i jego koncernu.Film dostarczył reklamie filmowej, a później telewizyjnej, podstaw warsztatowych, takich jak operowanie planami, kontrastowanie, odpowiednie operowanie kamerą (mobilność) i oświetlanie. Montaż zarejestrowanego materiału pozwalał na kondensowanie całego przekazu i nadanie mu dynamiki oraz zamierzonej skrótowości.

PRZEJĘCIE DOROBKU

Telewizja przejęła dorobek reklamy filmowej, znacznie go przetwarzając, a za pomocą techniki komputerowej osiągnęła własną specyfikę i autonomię w tej dziedzinie. Montaż komputerowy sprawił, że dzisiejsze reklamy telewizyjne często określane są jako „migotliwe pigułki”, bombardują nas zmieniającymi się z dużą częstotliwością nasyconymi jaskrawym kolorem obrazami. Towarzyszy temu głośna, motoryczna muzyka oraz specyficzne dla tego gatunku, przyciągające uwagę widza efekty akustyczne. Dla kontrastu współczesna reklama telewizyjna oferuje też sielskie lub romantyczne impresje towarzyszące namawianiu nas do kupna błahych towarów (np. baton Bounty, wafelek Pr ince Polo).

KOMPUTEROWY WARSZTAT REALIZATORSKI

Komputerowy warsztat realizatorski otworzył też praktycznie nieogra­niczone możliwości kreowania wirtualnej scenografii, która — tańsza i bardziej efektowna od tradycyjnej (filmowej) — stała się immanentną częścią i cechą dzisiejszej reklamy telewizyjnej. Widać tu zapewne zamierzone podobieństwo do sposobu obrazowania i języka gier komputerowych najnowszej generacji tak fascynujących dzieci (i nie tylko). Reklama telewizyjna jest dziś w zasadzie finansową podstawą funkcjonowania tego medium. W związku z tym wykorzystuje się wszystkie prawnie dopuszczalne możliwości. Obudowuje się reklamówka­mi programy o największej oglądalności (ustalanej poprzez badania telemetryczne), wykorzystując tym samym upodobania widzów.

STACJE KOMERCYJNE

Stacje komercyjne posuwają się dalej, przerywając oglądanie filmów blokiem reklam. W reklamach TV powszechnie korzysta się z usług znanych i łubianych postaci telewizyjnych (aktorzy, wykonawcy estradowi i popularne w mediach autorytety naukowe), ale również „ludzi telewizji” np. popularnych spikerów i dziennikarzy (w Polsce np. E. Wojtczak). Reklama telewizyjna jest obecnie niewątpliwie najważniejszym i najskuteczniejszym sposobem reklamowania ze względu na po­wszechność, dostępność i popularność samej telewizji i jej różnych form, którym towarzyszą reklamy: seriali, teleturniejów, teledysków czy programów informacyjnych. Reklama, wpisana w wewnętrzną logikę telewizji, wytworzyła zapotrzebowanie na siebie samą przez powtarzalność i stałą obecność na ekranie, stworzyła wrażenie własnej niezbędności i bycia z widzem ,,od zawsze”.

MOŻLIWOŚCI REALIZACYJNE

Jej możliwości realizacyjne oraz stała obecność i powtarzalność sprawiają, że slogany i obrazy, którymi operuje, zapadają w większym iub mniejszym stopniu w pamięć wszystkich oglądających telewizję, czy tego chcą, czy nie. Postaci reklamowe stają się, po którejś z rzędu emisji, kimś znajomym, budzącym sympatię i często przeciętny widz identyfikuje się z nimi. Telewizja jest dziś najistotniejszym obszarem kontaktu człowieka z komunikatem reklamowym — polskie badania (M. Gołka)pokazują, że reklamy w TV ogląda 92% widowni. Co z tego taktu wynika, to zupełnie inna sprawa, niemożliwa chyba do całkowitego wyjaśnienia.Na zakończenie chciałbym wspomnieć krótko o najnowszej i najbardziej dynamicznie rozwijającej się formie reklamy — reklamie w komputerowej sieci Internet.

NOWOCZESNA FORMA REKLAMY

Ta nowoczesna forma reklamy trafia głównie do dzieci i młodzieży. Ostatnio ekspansja tego typu przekazów wywołuje w USA zaniepokojenie społecznych ciał nadzorujących różne formy reklamy. Każde z 10 milionów amerykańskich dzieci, chcąc zagrać w dostępne na Internetowych stronach gry, musi obejrzeć „wplecione” weń reklamy. Również programy i gry edukacyjne opatrzone są często reklamowymi klipami. Internetowi reklamodawcy naruszają także prywatność użytkowników sieci, przesyłając reklamowe anonse bezpośrednio do ich osobistych komputerów. Gdy chce się poszukać początków profesjonalnej, przemyślanej reklamy w polskim wydaniu, zazwyczaj na myśl przychodzi postać M. Wańkowicza i jego celny slogan: „Cukier krzepi”.

REKLAMA W POLSCE

Dwudziestolecie międzywojenne to okres gwałtownego rozwoju różnorodnych form reklamy i promocji (uliczna, bezpośrednia, prasowa, radiowa i filmowa), a także liczne przykłady wykorzystywania talentu literatów, artystów sceny i ekranu w celach komercyjnych. Ludzie kultury po raz pierwszy w Polsce byli sowicie wynagradzani za tego typu działalność. Dość wspomnieć, że Wańkowicz dzięki otrzymanemu honorarium (kilka tysięcy złotych) rozwiązał swe problemy finansowe i zapewnił utrzymanie na wiele miesięcy. Fakt ten ma po trosze znaczenie symboliczne i pokazuje jedną z przemian, j akie zaczęły zachodzić w kulturze polskiej XX wieku za sprawą realiów kapitalistycznych.